2011-05-27

Hermit Lite available in OviStore.

Free version of the Hermit game - Hermit Lite is available for Symbian^3 phones (Nokia N8, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia E7, Nokia X7, Nokia T7).
More information about Hermit Lite game here.
Hermit Lite can be downloaded here.